لینکهای مفید!

دانلود اسلید

 انجمن ها
بحث و گفتگو با موضوع اسلید، اشتراک تجارب، نکات آموزشی، تعامل با متخصصین
فروشگاه
ماژول های فارسی و شمسی، پوسته های فارسی، سفارش پوسته یا قالب
 دانلود
آخرین نسخه های نرم افزار، دانلود انواع ماژول و  پوسته